ta-dutika-krati-epilegoun-enisxutiki-dosi-anaptussomenos-kosmos-menei-koitaei