Κοινό όραμα και πνεύμα συνεργασίας – Γράφει ο Κώστας Γκαβογιάννης


Η συνεργασία και η σύμπνοια των επιχειρηματικών φορέων, αποτελεί το κλειδί για θετικά βήματα στην οικονομική δραστηριότητα των επιμέρους κοινωνιών.

Μ’ αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα εξωστρέφειας και επέκτασης σε μεγαλύτερου μεγέθους αγορές και ταυτόχρονα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις καινοτόμων δράσεων.

Η συνεργασία για παράδειγμα τοπικών Επιμελητηρίων και Εμπορικών Συλλόγων μόνο θετικά μπορεί να αναδείξει και οπουδήποτε έχει πραγματοποιηθεί – όπως για παράδειγμα στην εμποροβιοτεχνική έκθεση Καρδίτσας – τα οφέλη μπορεί μεν να είναι μακροπρόθεσμα, αλλά ήδη από τις πρώτες διοργανώσεις είναι μετρήσιμα.

Ταυτόχρονα τέτοιες κινήσεις που μπορούν να επεκταθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, είναι δυνατόν να συμβάλλουν με προτάσεις στη διαμόρφωση του οικονομικού, φορολογικού, ασφαλιστικού, κοινωνικού και εμπορικού περιβάλλοντος.

 

Η παραδοσιακή μορφή της επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας, αν δεν θεωρείται ξεπερασμένη, είναι τουλάχιστον μη αποδοτική. Η σύμπραξη και οι δίαυλοι επικοινωνίας που παρέχονται απ’ αυτή οδηγούν πέρα από τα παραπάνω και στην καινοτομία με σαφή προσδιορισμό των δυνατοτήτων και προσεκτικό καθορισμό κάθε προσεχούς δράσης. Το παράδειγμα του “Μύλου” στα Τρίκαλα είναι χαρακτηριστικό, όχι όμως προς μίμηση, αλλά προς κατανόηση της δυναμικής που εκπέμπει.

Η στενή συνεργασία του εμπορικού με τον επιχειρηματικό κόσμο πέρα από τη στήριξη που παρέχει στην τοπική οικονομία, δίνει και μια άλλη δυνατότητα. Προϊδεάζει για τη συμμετοχή και άλλων οικονομικών παραγόντων, όπως οι αγρότες, αλλά και φορέων όπως η Αυτοδιοίκηση.

Ζούμε σε μία εποχή που γιγάντιες εταιρίες συνεργάζονται μεταξύ τους, το ίδιο κάνουν διάφορα κράτη, ακόμα και ήπειροι (Ευρώπη – Αμερική) και από αυτές τις κινήσεις θα πρέπει να παραδειγματιζόμαστε αφού μόνο κέρδος θα έχουμε.

Previous Η πορεία της ελληνικής οικονομίας στην συνάντηση Μητσοτάκη Μοσχοβισί
Next Π. Λαφαζάνης: Το ν/σ «Κλεισθένης 1», όχι μόνο δεν επιλύει βασικά προβλήματα της Τ.Α, αλλά η ψήφισή του θα επιφέρει νέα βαρύτατα πλήγματα στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και τη ζωή των πολιτών
All24 Team
About the author

All24 Team

No Comment

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.