Πρόσληψη αρχαιολόγων και εξειδικευμένων εργατών στον Δήμο Βέροιας


Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Στην πρόσληψη αρχαιολόγων και εξειδικευμένων εργατών, προχωρά ο Δήμος Βέροιας. Η σύμβαση εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2)μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 16-18, υπόψη κ. Β. Αποστολίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2331029737) β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ρήγα Φεραίου 16-18, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ 2331029737 ή 2331022145). Η υποβολή γίνεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 5/10/2020 έως 9/10/2020).

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A6%CE%924653%CE%A04-1%CE%A8%CE%96?inline=true
Πηγή
Author:

Previous Τηλε-συνάντηση Μηταράκη με φορείς της Μυτιλήνης για τη μετανάστευση
Next Τζόνσον: Θα έχει μια ισχυρή ανάρρωση ο ανθεκτικός Τραμπ