Προς μαζική και ταχεία πτωχευτική εκκαθάριση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;


Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας», στο οποίο περιλαμβάνεται και ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, αναμένεται να συζητηθεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Σκοπός του, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η συγκρότηση ενιαίου πλαισίου αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους προς Τράπεζες, Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, το οποίο ανερχόταν στα 235 δισ. ευρώ (135% του ΑΕΠ), χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί οι επιπτώσεις της τρέχουσας ύφεσης, οι οποίες είναι πολύ αρνητικές για τους μικρομεσαίους και την αγορά.

Το ν/σ αντικαθιστά μεταξύ άλλων και τις ρυθμίσεις του ισχύοντος Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007) για τις Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου. Οι προτεινόμενες αλλαγές, στην αποκαλούμενη «Απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου» (αρ. 172 έως 188 του ν/σ), αποκτούν ειδικό επιχειρηματικό και οικονομικό ενδιαφέρον, διότι σε αυτές ανήκει πλέον δυνητικά το 81% των επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ενώ ο ισχύων Πτωχευτικός Κώδικας θεωρεί μικρή την πτώχευση επιχείρησης που πληροί δύο από τα τρία εν συνεχεία κριτήρια, το ν/σ περιορίζεται σε ένα από τα τρία για την υπαγωγή (αρ. 78 παρ. 2). Περαιτέρω, διπλασιάζει έως υπερτριπλασιάζει τα ποσοτικά κριτήρια υπαγωγής, αφού προτείνεται να είναι ενεργητικό (περιουσία) 350.000 ευρώ, από 150.000 τώρα, ή καθαρός κύκλος εργασιών (ετήσια έσοδα) 700.000 ευρώ, από 200.000 σήμερα, ή 10 εργαζόμενοι, από 5 σήμερα. Συνεπώς αυξάνονται δραστικά οι δυνητικά υπαγόμενες επιχειρήσεις.

Για τις πτωχεύσεις όλων αυτών των επιχειρήσεων προτείνεται μία νέα διαδικασία, σε αντικατάσταση της ήδη προβλεπόμενης, για την οποία όμως εγείρονται πολλά ερωτήματα, διότι δίδεται η εντύπωση μαζικής και ταχείας πτωχευτικής εκκαθάρισης του πεδίου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ατομικών και εταιρικών.

Τούτο διότι, πρώτον, ενώ έως τώρα οι πτωχεύσεις μικρών επιχειρήσεων εκδικάζονταν από το Πολυμελές (τριμελές) Πρωτοδικείο, όπως όλες, το ν/σ (αρ. 172 παρ. 2) προβλέπει την εκδίκασή τους πλέον από το Ειρηνοδικείο, δηλαδή από δικαστήριο δύο επιπέδων κάτω από το Πολυμελές (Πολυμελές Πρωτοδικείο, Μονομελές Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο), παρά την υπέρμετρη αύξηση των υποθέσεων από τον διπλασιασμό και τριπλασιασμό των ορίων υπαγωγής με ταυτόχρονη μείωση των κριτηρίων υπαγωγής από δύο σε ένα.

Δεύτερον, το ν/σ (αρ. 173 παρ. 1) προβλέπει ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πτώχευσης, η οποία μάλιστα γίνεται αυτομάτως δεκτή, αν εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν υποβληθεί επίσης ηλεκτρονικά παρέμβαση εναντίον της. Η πρόβλεψη «βουβής» διαδικασίας καταργεί την ακροαματική διαδικασία και εν τέλει τον φυσικό δικαστή, ο οποίος πρέπει να αποκτά ζώσα και όχι αποκλειστικά εξ εγγράφων αντίληψη και δικαστική πεποίθηση για έκδοση τόσο σημαντικής απόφασης.

Τρίτον, το ν/σ (αρ. 176 παρ. 1) εισάγει για πρώτη φορά αντικειμενικό τεκμήριο παύσης πληρωμών μικρών επιχειρήσεων, για όποιον είναι υπερήμερος σε ποσοστό 60% και άνω επί του συνόλου των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς έναν τουλάχιστον φορέα (Δημόσιο ή ιδιωτικό) για διάστημα άνω των 6 μηνών και με κατώτατο όριο το ποσόν των 30.000 ευρώ.

Ομως, και επειδή οι λεπτομέρειες έχουν μεγάλη σημασία, εάν το όριο των 30.000 ευρώ της μη εξυπηρετούμενης υποχρέωσης αναφέρεται στο σύνολο των ληξιπρόθεσμων, επί των οποίων υπολογίζεται το 60%, τότε το 60% ανέρχεται σε 18.000 ευρώ. Δηλαδή, όποια επιχείρηση οφείλει 18.000 ευρώ θα πτωχεύει αυτομάτως.

Τέταρτον, προτείνεται επίσης για πρώτη φορά η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων να μην αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής. Δηλαδή, ακόμη και εάν πληρώνει ο επιχειρηματίας θα είναι δυνατόν να τον πτωχεύουν.

Σε κάθε περίπτωση εν μέσω της νέας πρωτοφανούς οικονομικής ύφεσης η προστασία της πρώτης κατοικίας, η προστασία των επιχειρήσεων που λόγω της νέας ύφεσης αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των χρεών τους και η προστασία ιδίως των μικρομεσαίων από τη νέκρωση της επιχείρησης πρέπει να αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητες του νομοσχεδίου για τη διατήρηση των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών και εν τέλει της κοινωνικής συνοχής.

* Δικηγόρος, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

Πηγή
Author:

Previous Κορονοϊός - Συναγερμός στον Άγιο Σάββα: Θετικά κρούσματα σε ασθενείς και γιατρούς
Next Σύλλογος «SOS Τροχαία Εγκλήματα»: Αυξημένα στη χώρα τα τροχαία με ανήλικα θύματα! | newsbreak
All24 Team
About the author

All24 Team