Εκπτώσεις: Παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου


Όπως αναφέρεται έχοντας υπόψη:

«… την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19…:

Άρθρο 1

Εξαιρετικά για το έτος 2021, η τακτική εκπτωτική περίοδος της υποπερ. (αα), της περ. (α) «Τακτικές εκπτώσεις» της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173), παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021».

Πηγή
Author:

Previous Υπενθύμιση: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 2 Μαρτίου 2021 | newsbreak
Next ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν οι κλήσεις προς το κέντρο εξυπηρέτησης και βλαβών
All24 Team
About the author

All24 Team