Ανανεώθηκε η θητεία του Μάρτιν Τζούρντα στο ΤΧΣ


Όπως προκύπτει από την απόφαση που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια το υπουργείο Οικονομικών έλαβε την υπ’ αρ. 49/2020 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την ανάγκη προηγούμενης αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής των μελών για την ανανέωση της θητείας τους, εφόσον αυτή λήγει πριν τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου.

Τόσο ο Μάρτιν Τζούρντα όσο και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος και Κριστόφ Μάετζε αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής του ΤΧΣ, η οποία στις 9 Ιουλίου εξέδωσε έκθεση αξιολόγησης.

Για την ανανέωση των προαναφερόμενων η απόφαση Ζαββού αναφέρει τα εξής:

«Αποφασίζουμε:

1. Την ανανέωση της θητείας : α) του Βασίλειου Σπηλιωτόπουλου του Γεωργίου ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος και β) του Christof Gabriel Maetze-Engelhardt του Winfried Clemens Fritz, ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η ως άνω ανανέωση γίνεται με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 και της παρ. 8 του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου.

2. Την ανανέωση της θητείας του Martin Czurda του Franz στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο αρ. 6 στοιχείο του διατακτικού της παρούσας, και με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου». Να σημειωθεί πως το ΤΧΣ θα σταματήσει να υφίσταται στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Πηγή
Author:

Previous Η Κομισιόν κατέληξε σε δεύτερη συμφωνία για εμβόλιο κατά του κορωνοϊού
Next Κορονοϊός: Εξιτήριο για τους δύο τελευταίους ηλικιωμένους του γηροκομείου "Αγία Κυριακή"
All24 Team
About the author

All24 Team