Ανάκαμψη με ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο που κατατέθηκε στην ΕΕ | newsbreak


Από την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή του σχεδίου που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης, προκύπτει πως τα έργα και οι πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η ραχοκοκαλιά.

 • Στον άξονα «Πράσινη Μετάβαση» περιλαμβάνονται έργα ψηφιοποίησης για την εξοικονόμηση ενέργειας, ανάπτυξη έξυπνων δικτύων μεταφοράς ενέργειας κ.ά.
 • Στον άξονα «Απασχόληση, Δεξιότητες και Κοινωνική Συνοχή» εντάσσονται προγράμματα για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση.
 • Στον άξονα «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» περιλαμβάνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την e-Δικαιοσύνη, που ξεκινά από την αναβάθμιση των συστημάτων τήρησης αρχείων των δικαστηρίων, την ψηφιοποίηση αρχείων και την επέκταση συστημάτων πληροφορικής, και φτάνει μέχρι την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους δικαστές και το δικαστικό προσωπικό.

Αν και το σχέδιο δεν περιγράφει αναλυτικά τα έργα, δύο από τις πρωτοβουλίες που επισημαίνονται είναι η ρύθμιση για προ-εγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων σε κτίρια προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση οπτικών ινών σε κάθε σπίτι (Fiber to the home – FTTH) και οι «Διάδρομοι 5G», ένα συνεργατικό δίκτυο διασυνοριακών «διαδρόμων» μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών που θα υποστηρίξει τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τη δοκιμή, περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας 5G στις μεταφορές.

Εντάσσεται επίσης το σχέδιο για τη διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών και των POS με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στο Ταμείο Ανάκαμψης θα ενταχθούν και έργα για τον ψηφιακό και διοικητικό μετασχηματισμό των:

 • Υπηρεσιών Μιας Στάσης της Δημόσιας Διοίκησης,
 • το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CRM) για τον Δημόσιο Τομέα,
 • το νέο σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και
 • οι τεχνολογικές υποδομές που θα βοηθήσουν στη μετεξέλιξη των ΚΕΠ (ΚΕΠ – Plus).

Εντάσσονται επίσης τα έργα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας, που λειτουργεί με ψηφιακές υποδομές προηγούμενων δεκαετιών, όπως:

 • τα Ψηφιακά Αρχεία Υγείας Ασθενών,
 • Πρόγραμμα Θεραπείας Καρκίνου / Ηλεκτρονικής Υγείας,
 • Τηλεϊατρική,
 • Διαχείριση υλικού & Εφοδιασμός Νοσοκομείου.

Προωθούνται και έργα στην εκπαίδευση:

 • Οπτικές Ίνες για το Σχολείο,
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Οργανισμών,
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες για τα Σχολεία (Myschool, e-me, e-Parents),
 • Ψηφιοποίηση Φυσικών Αρχείων του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης (NARIC).

Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθούν, ακόμα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΑΑΔΕ (ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας, Υλοποίηση Πλαισίου Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού – MASP για τελωνειακές διαδικασίες) και νέα έργα στην Κοινωνική Ασφάλιση (ψηφιακή χορήγηση συντάξεων – πλατφόρμα ATLAS, Ψηφιακή καταγραφή του Χρόνου Εργασίας κ.ά.).

Προβλέπεται, τέλος, να χρηματοδοτηθούν πρωτοβουλίες για τις επιχειρήσεις, όπως ο Ψηφιακός Μετρητής, ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αξιολόγηση του βαθμού ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα παρέχει ένα δομημένο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας μιας εταιρίας και θα εντοπίζει πιθανούς τομείς προόδου.

Πηγή
Author: Ιωάννα

Previous Παρατείνεται το lockdown, χωρίς αναπνοή το σύστημα υγείας
Next ΠΟΥ: Τα εμβόλια δεν αντιστοιχούν με αφανισμό της Covid-19
all24.gr
About the author

all24.gr